Jak připravit data do tisku – spadávka

1. Pokud jste se rozhodli si tisková data připravit sami, prosím věnujte pozornost našemu doporučení.
2. Připravte a exportujte svá data do PDF.
3. Data k tisku přijímáme výhradně ve formátu kompozitní PDF, uložené v tiskovém rozlišení 1:1 300 dpi
4. Dokument připravte v barevném prostoru CMYK nebo stupních šedi.
5. Dokument nesmí obsahovat žádné přímé barvy
6. Pokud dokument obsahuje texty, převeďte, při exportu, všechny do křivek.
7. Dodržujte bezpečnou vzdálenost od kraje tiskoviny ( tzv. vzduch ). To znamená, neumisťujte texty a linky blíž jak
8. 5 mm ke kraji. (viz ukázka níže)
9. Spadem se rozumí pokud je obrázek, vektor či pozadí viditelné až do okraje tiskoviny. V tomto případě musí
být na krajích kde se provádí ořez větší a přesahovat minimálně 3 mm od čistého formátu. (čistý formát: konečná,
požadovaná velikost tiskovimy)
10. Spadávka (též tisk na spad) je přesah dokumentu určeného pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil
úzký proužek nepotištěné plochy. Spadávku je nutné použít pro všechny tiskoviny, kde má být barva až do kraje.
11. Dokument obsahující spadávku se vždy tiskne na tiskový arch větší, než je zamýšlený rozměr výsledné tiskoviny,
a musí obsahovat ořezové značky, dle kterých je při následném zpracování ořezán na požadovaný formát.
12. Nepsaným standardem je spadávka široká 3 mm.

Tento vzorový soubor .pdf vytvorený v aplikaci Adobe Indesign je k prohlédnutí a stažení ZDE.